Edicte: Estimació del recurs de reposició presentat per l’Associació Provincial d’Hotels d’Alacant, contra el decret de data 25 d’abril de 2023 d’aprovació de la convocatòria i bases de les “Subvencions destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre dels sectors d’allotjament turístic i gastronomia per a l’enfortiment d’Alacant com a destinació turística 2023”

Edicte: Estimació del recurs de reposició presentat per l’Associació Provincial d’Hotels d’Alacant, contra el decret de data 25 d’abril de 2023 d’aprovació de la convocatòria i bases de les “Subvencions destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre dels sectors d’allotjament turístic i gastronomia per a l’enfortiment d’Alacant com a destinació turística 2023”

EDICTE De conformitat amb l’art. 18 i 24 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, procedeix donar publicitat a la resolució adoptada per la Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant el dia 10 de juliol...
Recipe of Rice with red mullet

Recipe of Rice with red mullet

Ingredients for 4 people For the stock: 80ml olive oil 1,000g morralla (small fish) 2 ñoras (dry red peppers) 8 cloves of garlic  3 ripe tomatoes 1 leek 1 medium-sized onion 2 carrots For the rice: 1,350ml fish stock 400g rice 40g red pepper 40g green pepper 40g...