RESOLUCIÓ FINAL DE CONCESSIÓ I DENEGACIÓ D’AJUDES DESTINADES A ASSOCIACIONS, ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, i EMPRESES PER A LA REACTIVACIÓ D’ALACANT COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA 2021

Fullscreen Mode

RESUM ANNEXOS CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A   ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I EMPRESES PER A la REACTIVACIÓ D’ALACANT COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA 2021

Fullscreen Mode

Convocatòria del I Premi de Periodisme Turístic d’Alacant

CARACTERÍSTIQUES SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LES PUBLICACIONS: Es podran presentar treballs la difusió dels quals estiga compresa entre el 01 de gener i el 31 de desembre de 2023. El termini per a la inscripció de candidatures s'iniciarà el dia de la publicació de la...