Avís legal

Els textos, imatges, sons, animacions, vídeos i resta de continguts inclosos en aquest website són propietat del Patronat Municipal de Turisme y Platjas d’Alacant.

Les imatges de la web no podran ser copiades ni utilitzades per tercers, amb o sense fins comercials, sense el consentiment exprés i per escrit del Patronat Municipal de Turisme y Platjas d’Alacant.

Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté el previ i exprés consentiment per escrit del Patronat Municipal de Turisme y Platjas d’Alacant, i excepte quan s’indique el contrari.

Els logotips del Patronat Municipal de Turisme y Platjas d’Alacant i empreses del grup, així com els noms dels seus productes, són marques registrades. Aquest website pot contenir enllaços a pàgines externes sobre el contingut de les quals Alacant Convention Bureau no es responsabilitza.

Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante pot modificar sense previ avís les especificacions i fotografies dels productes, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus.

Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante no és responsable de qualsevol dany directe o indirecte que puga ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n puga fer.