Patronat Municipal

de Turisme i Platges d’Alacant

El Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant és l’organisme autònom municipal encarregat de la promoció i difusió turística de la ciutat com a destinació turística en mercats nacionals i estrangers.

Entre les seues funcions principals es troben; l’assistència a fires nacionals i internacionals de turisme, l’elaboració de fullets i tot tipus de material promocional, les campanyes publicitàries, la col·laboració amb altres entitats públiques i privades en la promoció conjunta de la destinació i altres estratègies que tinguen com a objectiu atreure turistes cap a la ciutat d’Alacant.

Perfil de contractant

El perfil de contractant és un servei que es difon a través d’Internet des de lapàgina web de l’Ajuntament, creat per la Llei de Contractes del Sector Públic (avui art. 53 del text refós de la Llei esmentada, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 3 / 2011, de 14 de novembre), per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació de l’activitat contractual. En el “perfil de contractant” que serà únic per a tot l’àmbit municipal (l’Ajuntament i els seus organismes autònoms), es publicaran els anuncis de les licitacions convocades així com l’adjudicació i la formalització dels contractes, complementant-se de mica en mica la informació disponible al perfil, fent-la extensiva a nous documents, dades i actes administratius relacionats amb la contractació municipal.

També es pot accedir per aquesta via a la informació disponible relativa a Normativa, models i legislació de contractació.

Actes de la Junta Rectora

La Junta Rectora és l’òrgan suprem de govern del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, al qual personifica.

Acta de la Junta Rectora del 14 de Desembre de 2023

Acta de la Junta Rectora del 14 de Desembre de 2023

[tnc-pdf-viewer-iframe file="https://alicanteturismo.com/wp-content/uploads/2023/12/3.-Acta-JR-Turismo-14-12-2023-firmada.pdf" width="100%" height="800" download="true" print="true" fullscreen="true" share="true" zoom="true" open="true" pagenav="true"...

read more

Concursos i noves licitacions

Informació sobre noves licitacions del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

Subvencions

Informació sobre subvencions del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

Convenis

Informació sobre convenis i col·laboracions del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant amb entitats públiques i privades.

 

Ofertes d’ocupació

Informació sobre ofertes d’ocupació del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant amb entitats públiques i privades.

 

Formulari de contacte

Si tens algun dubte, contacta amb nosaltres a través d’aquest formulari i et contestarem al més prompte possible.

 

* Camps obligatoris.

Adreça

Patronat Municipal de Turisme i Platges 

C/ Cervantes 3
03002 Alacante
Tel: +34 965 143 452
patronato@alicanteturismo.com