Concursos i licitacions

 

Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Informació sobre concursos i noves licitacions del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

El Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant és l’organisme autònom municipal encarregat de la promoció i difusió turística de la ciutat com a destinació turística en mercats nacionals i estrangers.

Perfil del contractant

El perfil de contractant és un servici que es difon a través d’Internet des de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alacant, creat per la Llei de Contractes del Sector Públic (hui art. 53 del text refós de l’Esmentada Llei, aprovat Mitjançant Un Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) , a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació de l’activitat contractual. Al perfil de contractant; que serà únic per a tot l’àmbit municipal (l’Ajuntament i els seus organismes autònoms) , es publicaran els anuncis de les licitacions convocades així com l’adjudicació i la formalització dels contractes, complementant-se gradualment la informació disponible en el perfil, fent-la extensiva a nous documents, dades i actes administratius relacionats amb la contractació municipal.

Normativa, models i legislació de contractació

També es pot accedir per esta via a la informació disponible relativa a Normativa, models i legislació de contractació Normativa, modelos y legislación de contratación

Composició de les Taules de Contractació Permanents de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms municipals

Últims concursos i licitacions

 
Licitació de Serveis d’allotjament i manteniment tècnic de les pàgines web i eines digitals pròpies de gestió i de difusió del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, el desenvolupament i gestió integral del nou portal web alicanteturismo.com, i la gestió de la comunicació en línia.

Licitació de Serveis d’allotjament i manteniment tècnic de les pàgines web i eines digitals pròpies de gestió i de difusió del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, el desenvolupament i gestió integral del nou portal web alicanteturismo.com, i la gestió de la comunicació en línia.

Òrgan de Contractació: Presidència del Patronat Municipal de Turisme i Platges d'AlacantEstat de la Licitació:PublicadaObjecte del contracte: Serveis d'allotjament i manteniment tècnic de les pàgines web i eines digitals pròpies de gestió i de difusió del Patronat...

read more

Tens algun dubte?

* Campos obligatorios.

Adreça

Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

C/ Cervantes 3- 03002 Alacant. Espanya