Després de l’obtenció de la qualificació oficial com a Marca Turística de la ciutat d’Alacant per part de la Generalitat Valenciana i a fi d’actualitzar la imatge turística de la ciutat, es convoca, sota les següents bases, el concurs d’idees per al disseny d’una nova marca turística d’Alacant. A través d’ella es pretén oferir una renovada estètica i imatge de destinació que concorde amb als temps actuals, i que complisca amb el doble objectiu de promoció i atracció del turisme nacional i internacional.

Més informació en la Base de dades Nacional de Subvencions
De 26 d’Octubre de 2016 fins a 14 de Novembre de 2016.