Termini de presentació per a realitzar el tràmit de justificació: