Decret.- Proposta de resolució de concessió definitiva i reconeixement de pagament de les ajudes destinades a entitats esportives per promoció de la marca Alicante City & Beach, anualitat 2023

Fullscreen Mode

Convocatòria del I Premi de Periodisme Turístic d’Alacant

CARACTERÍSTIQUES SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LES PUBLICACIONS: Es podran presentar treballs la difusió dels quals estiga compresa entre el 01 de gener i el 31 de desembre de 2023. El termini per a la inscripció de candidatures s'iniciarà el dia de la publicació de la...