Edicte: Bono Gastronòmic 2023

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROGRAMA BONO GASTRONÒMIC ALACANT 2023 DEL MUNICIPI D’ALACANT PER A INCENTIVAR ELS CONSUMS EN LA RESTAURACIÓ DEL MUNICIPI I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME I PLATGES D’ALACANT I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ D’ALACANT PER AL DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PROGRAMA BONO GASTRONÒMIC ALACANT 2023 I DE LA SUBVENCIÓ VINCULADA AL CONVENI.

Fullscreen Mode

Convocatòria del I Premi de Periodisme Turístic d’Alacant

CARACTERÍSTIQUES SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LES PUBLICACIONS: Es podran presentar treballs la difusió dels quals estiga compresa entre el 01 de gener i el 31 de desembre de 2023. El termini per a la inscripció de candidatures s'iniciarà el dia de la publicació de la...