2a Convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats d’àmbit turístic per a l’enfortiment d’Alacant com a destinació turística. Any 2023

Periode de presentació:

Des del día 16 de novembre fins al 29 de novembre de 2023 a les 23:59 hores.

Edicte:

Fullscreen Mode

Decret de la convocatòria:

Fullscreen Mode

 

Bases Reguladores:

Fullscreen Mode

Annexos:

 

Informació i consultes

 

8 + 10 =

Convocatòria del I Premi de Periodisme Turístic d’Alacant

CARACTERÍSTIQUES SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LES PUBLICACIONS: Es podran presentar treballs la difusió dels quals estiga compresa entre el 01 de gener i el 31 de desembre de 2023. El termini per a la inscripció de candidatures s'iniciarà el dia de la publicació de la...