Informació de les convocatòria: bossa temporal per a cobrir places de tècnic superior en el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

FASE ACTUAL: Obertura del termini de presentació d’instàncies

  • Torn: lliure
  • Accés: Oposició
  • Termini de presentació:El termini per a presentar la instància de sol·licitud per a participar en el procés selectiu comprén des del 7 d’octubre de 2023 fins al 16 d’octubre de 2023
  • Taxes: no s’abonen taxes

EMPLENAR I REGISTRAR LA SOL·LICITUD

De manera telemàtica