Conveni entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i l’Associació Pro-Discapacitats Psíquics d’Alacant per a la formació i inserció laboral dels seus membres, durant l’any 2023

Conveni entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i l’Associació Pro-Discapacitats Psíquics d’Alacant per a la formació i inserció laboral dels seus membres, durant l’any 2023

Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat

Àmbit: Turisme

Àrea, servici o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Entitats amb què se subscriu: 

  • Associació Pro-Discapacitats Psíquics d’Alacant (APSA)

Data de subscripció: 18 de Desembre de 2023

Parts que subscriuen: 

  • La Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, Sra. *An *Poquet Más
  • La Presidenta de l’Associació Pro-Discapacitats Psíquics d’Alacant, Sra. María Isabel Manero Pérez.

Termini de vigència: De l’1 de gener de  2023 fins a 31 de Desembre de 2023
Data d’extinció: 31 de Desembre de 2023

AJUDES I CONVENIS

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Alacant, Esatur XXI, S.L. i la Fundació de la Comunitat Valenciana Marq, per a la realització de l’exposició Itinerant “Guardians de pedra. Els castells d’Alacant”.

OBJECTE: És objecte del present documente regular la col·laboració entre la Fundació MARQ, el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l'Ajuntament d'Alacant i l'empresa ESATUR XXI, S.L., per a possibilitar l'exhibició de l'Exposició itinerant Guardians de Pedra....