Expedient:    12-TUR-22 ENTITATS LOCALS>Comunitat Valenciana>Alacant>Ajuntaments>Alacant/Alacant

  • Òrgan de Contractació: Presidència del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant
  • Estat de la Licitació: Publicada
  • Objecte del contracte: Serveis propis d’agència de viatges per a la gestió dels mateixos en les accions de promoció del Patronat
  • Municipal de Turisme i Platges d’Alacant
  • Pressupost base de licitació sense impostos: 50.000,00   Euros
  • Valor estimat del contracte: 100.000,00   Euros
  • Tipus de Contracte: Serveis
  • Codi CPV: 63510000-Serveis d’agències de viatges i serveis similars.
  • Lloc d’Execució: Espanya – Alacant/Alacant
  • Procediment de contractació: Obert simplificat

Informació

Termini de Presentació d’Oferta: Del 29/07/2022 a les 13.00 al 22/08/2022 a les 13.00    

Dirección Postal
C/ Cervantes, nº 3, 1ª Planta
(03002) Alicante España
ES521

Contacto: 
Correo Electrónico turismo.administracion@alicante.es