Informació de la convocatòria: Auxiliar de Serveis Varis i Platges (1 plaça).

Aquest anunci ha sigut publicat en el BOE (21/07/2023).

FASE ACTUAL: Obertura del termini de presentació d’instàncies

TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini per a presentar la instància de sol·licitud per a participar en el procés selectiu comprén des del 24 de juliol de 2023  fins al 21 d’agost de 2023

Important: Juntament amb la instància caldrà annexar l’arxiu de “AUTOBAREMACIÓN” degudament emplenat.

EMPLENAR I REGISTRAR LA SOL·LICITUD

De manera telemàtica:

Informació de las convocatòria: Informador turístic (2 places).

Aquest anunci ha sigut publicat en el BOE (21/07/2023).

FASE ACTUAL: Obertura del termini de presentació d’instàncies

TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini per a presentar la instància de sol·licitud per a participar en el procés selectiu comprén des del 24 de juliol de 2023  fins al 21 d’agost de 2023

Important: Juntament amb la instància caldrà annexar l’arxiu de “AUTOBAREMACIÓN” degudament emplenat.

EMPLENAR I REGISTRAR LA SOL·LICITUD

De manera telemàtica: