Aprovació de l’Acord de Col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. A per a la promoció conjunta dels serveis de  transport en ferrocarril de Renfe Viatgers i la promoció d’Alacant com a destinació turística i de negocis.

 

  • Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat
  • Àmbit: Turisme
  • Àrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

 

Entitats amb què se subscriu: RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. a

Data de subscripció: 17 de gener de 2022

Parts que subscriuen: 
La Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, Sra. M.ª del Carmen Sánchez Zamora.
El Secretari de RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. A,  Sr. Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.

Termini de vigència: De 17 de gener de 2022

Data d’ extinsió: 31 de desembre del 2022

ALTRES AJUDES I CONVENIS

 

 Edicte.- Proposta de resolució provisional del procediment de concessió d’ajudes destinades a empreses per a la realització d’esdeveniments musicals amb repercussió turística a la ciutat d’Alacant, any 2023

Edicte.- Proposta de resolució provisional del procediment de concessió d'ajudes destinades a empreses per a la realització d'esdeveniments musicals amb repercussió turística a la ciutat d'Alacant, any 2023Termini d'al·legacions: del 2 al 15 de gener de 2024Plazo de...

read more