ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME D’ALACANT I EL PALAU DE CONGRESSOS DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME DE CONGRESSOS I REUNIONS

Àmbit: Turisme

Àrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Entitats amb què se subscriu:

  • Palacio de Congressos del Col·legi Oficial de Metges d’Alacant

Data de subscripció: 14 d’Abril de 2021

Parts que subscriuen: 

  • La Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, Sra. María del Carmen Sánchez Zamora.
  • La President de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges d’Alacant. *Dª Isabel Moya García

Termini de vigència: De 14 d’Abril de 2021 fins a 31 de Desembre de 2021
Data ‘extinció: 31 de Desembre de 2021

CONVENIS

 

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Alacant, Esatur XXI, S.L. i la Fundació de la Comunitat Valenciana Marq, per a la realització de l’exposició Itinerant “Guardians de pedra. Els castells d’Alacant”.

OBJECTE: És objecte del present documente regular la col·laboració entre la Fundació MARQ, el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l'Ajuntament d'Alacant i l'empresa ESATUR XXI, S.L., per a possibilitar l'exhibició de l'Exposició itinerant Guardians de Pedra....

Conveni entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i l’Associació Pro-Discapacitats Psíquics d’Alacant per a la formació i inserció laboral dels seus membres, durant l’any 2023

Conveni entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l'Excm. Ajuntament d'Alacant i l'Associació Pro-Discapacitats Psíquics d'Alacant per a la formació i inserció laboral dels seus membres, durant l'any 2023 Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat...