OBJECTE: 
L’objecte del present conveni és establir un acord de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alacant per a la realització de la Gala de lliurament dels guardons “Sols Repsol 2023″ i les accions proomocionals associades a esta, i articular la línia de subvenció nominativa continguda en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2023, amb codi pressupostari S0870014 ” Promoció Gastronòmica “Sols Repsol”, a favor de l’Ajuntament.

Vigència

  • Vigent:  No
  • Termini de vigència:  D’1 de Gener de 2023 fins a 31 de Desembre de 2023
  • Data d’ extinció: 31 de Desembre de 2023
  • Motius d’extinció: Veure document del conveni.
  • Finançament:  Veure document del conveni. Organització personificada de gestió: Veure document del conveni. Òrgan mixt de seguiment i control: Veure document del conveni. Altres informacions: Veure document del conveni.
  • Tipus de conveni: Amb entitats públiques

Àmbit:  Turisme

Àrea, servici o regidoria:  Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Entitat amb què se subscriu: Turisme Comunitat Valenciana

Data de subscripció: 9 de Febrer de 2023

Parts que subscriuen:

  • El president de Turisme Comunitat Valenciana, Sr. Francesc Colomer Sánchez
  • L’alcalde de l’Ajuntament d’Alacant D. Luís Barcala Sierra

AJUDES I CONVENIS

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Alacant, Esatur XXI, S.L. i la Fundació de la Comunitat Valenciana Marq, per a la realització de l’exposició Itinerant “Guardians de pedra. Els castells d’Alacant”.

OBJECTE: És objecte del present documente regular la col·laboració entre la Fundació MARQ, el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l'Ajuntament d'Alacant i l'empresa ESATUR XXI, S.L., per a possibilitar l'exhibició de l'Exposició itinerant Guardians de Pedra....