Acord de Col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme d’Alacant i Movelia Tecnologies S.L., per a la promoció conjunta de la ciutat d’Alacant com a destinació turística a través del transport amb autobús

Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat

Àmbit: Turisme

Àrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Entitats amb què se subscriu: Movelia Tecnologies S.L

Data de subscripció: 31 de maig de 2021

Parts que subscriuen:

  • La Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, Sra. María del Carmen Sánchez Zamora.
  • Sr. Christian Pauwels Blasco

Termini de vigència: Des del 31 de maig de 2021 fins al 31 de desembre de 2021

Data d’ extinció: 31 de desembre de 2021