• Òrgan de Contractació: Presidència del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant
  • Estat de la Licitació: Publicada
  • Objecte del contracte: Servici de neteja, manteniment, instal·lació i reparació de les infraestructures de les platges d’Alacant, durant vint-i-quatre mesos, dividit en dos lots
  • Pressupost base de licitació sense impostos: 533.650,01 Euros
  • Valor estimat del contracte: 533.650,01 Euros
  • Tipus de Contracte: Servicis
  • Codi CPV 72000000-Servicis TU: 50800000-Servicis varis de reparació i manteniment.
  • Lloc d’Execució: España – Alicante/Alacant
  • Procediment de contractació: Obert

Informació

  • Data fi de presentació d’oferta: 17/05/2024 23.59

 

Resum Licitació

Publicacions en plataforma